Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
occasional occasional

Szkolenia

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. poprzez własne Centrum Szkoleń i Ekspertyz PWPW S.A. prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną i szkoleniową dotyczącą banknotów, dokumentów identyfikacyjnych i innych druków zabezpieczonych w zakresie stosowanych zabezpieczeń i weryfikacji ich autentyczności. Centrum Szkoleń i Ekspertyz oferuje swoim klientom dostęp do całej palety szkoleń umożliwiających właściwą identyfikację i skuteczne rozwiązywanie problemów dotyczących ustalania autentyczności wszelkich produktów zabezpieczonych.

Centrum Szkoleń i Ekspertyz
Szkolenia
Oferta szkoleń
Wybrane publikacje

  • Centrum Szkoleń i Ekspertyz funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Ważną przesłanką działalności CSiE jest przeświadczenie, że PWPW S.A. to nie tylko producent banknotów i najważniejszych dokumentów w naszym państwie, ale również propagator wiedzy  o zabezpieczeniach oraz umiejętności weryfikacji ich autentyczności.

    Na atrakcyjność, merytoryczną stabilność i jakość usług Centrum Szkoleń i Ekspertyz PWPW S.A. wpływa z jednej strony wieloletnia tradycja (spółka istnieje jako dostawca dokumentów i druków zabezpieczonych nieprzerwanie od niemal 100 lat), a z drugiej postrzeganie PWPW S.A. jako podmiotu realizującego swe zadania w systemie bezpieczeństwa kraju, posiadającego istotne znaczenie dla gospodarki narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego i ekonomicznego.

    Do zasadniczych zadań CSiE, związanych z realizacją misji edukacyjnej, należą:

    1. Inicjowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny banknotów, dokumentów i druków zabezpieczonych dla podmiotów zewnętrznych.
    2. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą.
    3. Pozyskiwanie wiedzy dotyczącej zabezpieczania banknotów, dokumentów i druków zabezpieczonych w oparciu o współpracę z innymi komórkami PWPW S.A. oraz organizację konferencji i seminariów naukowo-badawczych, a także uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach przygotowywanych przez partnerów zewnętrznych.
    4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Prokuraturą, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową) w zakresie prowadzenia szkoleń na temat dokumentów, druków zabezpieczonych i banknotów.

Doświadczenia

  • Wśród beneficjentów licznych szkoleń prowadzonych przez CSiE znajdują się zarówno instytucje państwowe takie jak Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa i sądy, jak i biznes, sektor bankowy, oświata i koleje.

Referencje

  •  

    W sprawie szkoleń prosimy dzwonić pod numer +48 22 235 20 70, +48 22 235 30 12 lub +48 695 358 827 lub pisać na adres szkolenia.ceis@pwpw.pl.

Banknoty

  • Oferujemy Państwu unikatowe szkolenia z zakresu umiejętności weryfikacji autentyczności polskich banknotów obiegowych. Szkolenia prowadzone przez specjalistów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (producenta polskich znaków pieniężnych od prawie 100 lat) łączą w sobie elementy eksperckiej wiedzy teoretycznej oraz rozbudowanych zajęć warsztatowych. W trakcie warsztatów i ćwiczeń, przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń, zdobędzie Państwo umiejętność organoleptycznego wykrywania przypadków fałszerstw znaków pieniężnych w oparciu o analizę przykładowych banknotów fałszywych. W ten sposób wytworzycie Państwo w sobie nawyk weryfikacji banknotów w codziennej praktyce służbowej lub życiu prywatnym oraz poznacie uwarunkowania prawne dotyczące przestępstw związanych z fałszowaniem polskich znaków pieniężnych.

Dokumenty

  • Naszą unikatową specjalnością jest upowszechnianie wiedzy na temat metod rozpoznawania autentycznych dokumentów identyfikacyjnych: paszportów, dowodów osobistych, dokumentów komunikacyjnych itp. Jako twórcy i producenci wszystkich tych druków zabezpieczonych przekażemy Państwu pogłębioną wiedzę o formach i wzorach dokumentów, metodach ich weryfikacji, metodach fałszerskich, a także podstawach rozpoznawania tożsamości posiadacza dokumentu. Nasze szkolenia, prowadzone przez ekspertów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - instruktorów z długoletnią praktyką - oparte są na metodzie warsztatowej dzięki czemu niemal od ręki uzyskacie Państwo możliwość przećwiczenia świeżo nabytej wiedzy pod czujnym okiem specjalisty.

Druki zabezpieczone

  • Na Państwa życzenie przygotujemy i przeprowadzimy dowolne szkolenie z zakresu umiejętności weryfikacji autentyczności każdego spośród pozostałych druków zabezpieczonych wytwarzanych w PWPW S.A. Trzon kadry dydaktycznej CSiE PWPW S.A. stanowią eksperci, długoletni pracownicy PWPW S.A. dysponujący ogromną wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie produktów zabezpieczonych, takich jak: blankiety wizowe, banderole akcyzowe, znaczki pocztowe, blankiety świadectw szkolnych, dyplomów wyższych uczelni, blankiety Urzędu Stanu Cywilnego, legitymacji pracowniczych i wielu innych druków zabezpieczonych znajdujących się w ofercie PWPW S.A. - producenta z niemal stuletnią tradycją.

  •  

    W sprawie szkoleń prosimy dzwonić pod numer +48 22 235 20 70, +48 22 235 30 12 lub +48 695 358 827 lub pisać na adres szkolenia.ceis@pwpw.pl.

  • Przykładowe programy szkoleń prowadzonych przez Centrum Szkoleń i Edukacji PWPW S.A.:

    • Weryfikacja autentyczności dokumentów:
      • Formy dokumentów
      • Papier jako podłoże i elementy zabezpieczające w papierze
      • Wprowadzenie do technik druku / zabezpieczenia wykonywane technikami drukarskimi
      • Urządzenia stosowane do weryfikacji zabezpieczeń dokumentów
      • Budowa dokumentów wykonywanych na podłożu poliwęglanowym - zabezpieczenia i techniki personalizacji stosowane w dokumentach kartowych / dokumentach o podłożu poliwęglanowym
      • Dokumenty prezentacja i omówienie obecnie obowiązujących wzorów (wg wyboru)
            a.   paszporty
            b.   dowody osobiste
            c.   prawo jazdy
            d.   dowód rejestracyjny
            e.   dokumenty wydawane obcokrajowcom
            f.    inne wg potrzeb zleceniodawcy
      • Najczęściej spotykane metody fałszerskie
      • Podstawy przyjmowania podpisu
      • Ustalenie tożsamości osób
      • Test końcowy
    • Weryfikacja autentyczności polskich banknotów obiegowych:
      • Omówienie procesu modernizacji polskich banknotów
      • Wskazanie różnic pomiędzy banknotami zmodernizowanymi, a banknotami sprzed modernizacji
      • Charakterystyka papieru stosowanego w produkcji polskich banknotów
      • Omówienie technik druku i zabezpieczeń drukowanych tymi metodami
      • Zapoznanie się z narzędziami do weryfikacji autentyczności banknotów
      • Nabycie umiejętności szybkiej oceny autentyczności banknotu oraz  korzystania z narzędzi do weryfikacji ich autentyczności
    • Weryfikacja autentyczności innych druków zabezpieczonych
      • Szkolenia przygotowywane i przeprowadzane na życzenie klienta w zakresie umiejętności weryfikacji autentyczności dowolnego druku zabezpieczonego

  •  

    W sprawie szkoleń prosimy dzwonić pod numer +48 22 235 20 70, +48 22 235 30 12 lub +48 695 358 827 lub pisać na adres szkolenia.ceis@pwpw.pl.

Wybrane artykuły z kwartalnika „Człowiek i Dokumenty”

  •  

    W sprawie szkoleń prosimy dzwonić pod numer +48 22 235 20 70, +48 22 235 30 12 lub +48 695 358 827 lub pisać na adres szkolenia.ceis@pwpw.pl.