Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
Blankiety zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury), od dnia 1 października 2012 roku prowadzi sprzedaż i dystrybucję blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Zasady dystrybucji, sposób oraz tryb wydawania blankietów zezwoleń zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 212).

Dystrybucja blankietów zezwoleń odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia u producenta blankietów zezwoleń - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Organami właściwymi do wydania zezwolenia są:
 1. Starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu  (kategoria I, II)
 2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (kategoria III, IV i V)
 3. Naczelnik urzędu celno-skarbowego przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kategoria II i III)
 4. Prezydent miasta jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową  (kategoria I, II, III, IV i V) 

Warunki oraz tryb składania zamówień na blankiety:

 1. Cena jednego blankietu zezwolenia wynosi 2,57 zł./szt. brutto (2,09 zł./szt. netto) - niezależnie od zamawianej liczby i kategorii.
 2. Warunki płatności: 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
 3. Termin wykonania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez PWPW S.A. prawidłowo wypełnionego zamówienia.
 4. Dystrybucja blankietów realizowana jest przez pocztę kurierską za potwierdzeniem odbioru.
 5. Koszty dostawy blankietów  będą doliczone do faktury i wynoszą:
  - 1 - 4000 szt. (jedna paczka) - 33,96 zł brutto,
  - wielokrotność 4000 szt. - 33,96 zł brutto x liczba paczek.
  Możliwy jest również odbiór osobisty blankietów z siedziby PWPW S.A. po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informujemy, że przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga złożenia zamówienia w formie pisemnej, podpisanej przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania Zamawiającego i zaciągania zobowiązań zgodnie z regulacjami ustawowymi.

W celu ułatwienia składania zamówienia i uniknięcia błędów został opracowany formularz zamówienia blankietów pozwoleń dostępny w wersji elektronicznej, który po wypełnieniu danymi pozwala na wygenerowanie pliku pdf - formularza zamówienia.

Zamówienia należy składać wyłącznie na formularzu znajdującym się pod adresem:
druki.pwpw.pl


Uwaga:
- w rubrykach „odbiorca” należy wpisać miejsce fizycznego odbioru przesyłki,
- osoby upoważnione do odbioru powinny przebywać w miejscu wskazanym do odbioru przesyłki.

Wypełnione i podpisane zamówienie należy przesłać na wskazany adres e-mail lub nr faksu (dodatkowo oryginał zamówienia należy przesłać pocztą).
Fax: 22 235 2140
E-mail: data  


Informacje udzielane są pod numerem telefonu:
tel.: 22 235 3102

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Komenda Stołeczna Policji, w partnerstwie z norweskim ID-Center oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. prowadzi projekt “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. R. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl