Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
Formularz dla wniosku o udzielenie darowizny, pomocy społecznej
Wnioskodawca
Rodzaj wnioskodawcy
Adres
 
PLN
PLN
 
Ramowy budżet programu na który przeznaczona będzie darowizna
PLN
PLN
PLN
PLN
 
 (wpisz wynik, liczbę)
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 roku, poz. 922), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku.
Wyrażam zgodę na weryfikację przez PWPW S.A. informacji zawartych we wniosku.
Po wprowadzeniu wymaganych danych należy wygenerować wniosek (przycisk Generuj wniosek do wydruku i podpisania), wydrukować i podpisać. W kolejnym kroku należy zapisać wniosek (przycisk Zatwierdź i wyślij formularz). Następnie wersję papierową należy zeskanować, zapisać w formie pliku pdf i przesłać pocztą elektroniczną na adres darowizny_sponsoring@pwpw.pl.

Wnioski o darowiznę złożone wyłącznie drogą elektroniczną rozpatrywane są przez PWPW S.A. raz w miesiącu. Informacja o pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia darowizny przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku wraz z formularzem dotyczącym potwierdzenia jej otrzymania.
W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez PWPW S.A. informacji zawartych we wniosku. PWPW S.A. zastrzega sobie również możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, PWPW S.A. może wystąpić do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny.
PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz PWPW S.A. zamieszczony na stronie oraz wniosków nieposiadających własnoręcznego podpisu Wnioskodawcy. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi.

W sytuacji gdy obdarowanym jest osoba fizyczna obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym. W przypadku, gdy suma darowizn w ciągu 5 lat przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany zobowiązany jest zgłosić ją do opodatkowania w urzędzie skarbowym właściwym dla obdarowanego w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (przekroczenia w/w kwoty). Obdarowany ma obowiązek przechowywać otrzymane z zawiadomienie wraz z dokumentem poświadczającym otrzymanie darowizny na wskazane przez niego konto (z ostatnich 5 lat). Obdarowany zobowiązany jest do wykorzystania otrzymanej darowizny zgodnie z podjętą decyzją.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl