Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
occasional occasional
Postępowanie na wykonanie dwóch odrębnych projektów wykonawczych PW remontu pomieszczeń produkcyjnych nr 323 i 251
 (10-09-2020)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca NIP 5250001090 ogłasza postępowanie na: wykonanie dwóch odrębnych projektów wykonawczych PW remontu pomieszczeń produkcyjnych nr 323 i 251 w obiektach PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie.

 

Szczegółowe wymagania PWPW S.A. oraz kryteria oceny ofert zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna w  Plikach do pobrania.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Mirosław Wojdat adres e-mail: M.Wojdat@pwpw.pl, tel. 22 235 22 08.

Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na adres email: oferty.nb@pwpw.pl w postaci pliku zabezpieczonego przed otwarciem za pomocą hasła w terminie do: 22-09-2020 r. do  godziny 24:00. Hasło do otwarcia pliku oferty (jednorazowe, unikalne i nieużywane wcześniej zarówno w tym, jak i wcześniejszych postępowaniach prowadzonych przez PWPW S.A.) należy wysłać w odrębnym mailu w kolejnym dniu roboczym do godz. 10:00 na adres email: M.Najda@pwpw.pl określając temat wiadomości w sposób wskazany w SIWZ.

Zamawiający organizuje obligatoryjną dla Oferentów wizję lokalną w proponowanym terminie: godz. 11:00 w dniu: 15-09-2020 r. Wymaganym warunkiem koniecznym uczestnictwa w wizji lokalnej jest zawarcie Umowy o zachowaniu poufności wg wzoru określonego w  Załączniku nr 3 do SIWZ oraz przesłanie pocztą elektroniczną prowadzącemu postępowanie i upoważnionemu w sprawach formalnych, danych osobowych uczestników, w tym nr dokumentu tożsamości ze zdjęciem, którzy zamierzają wziąć udział w wizji lokalnej w nieprzekraczalnym terminie do godziny 9:00 w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin wizji lokalnej w celu wystawienia przepustek i umożliwienia dostępu do obszaru objętego zadaniem w niniejszym postępowaniu.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19, Zamawiający ogranicza możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej maksymalnie 2 osób z jednej firmy.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Kodeksu Cywilnego i wewnętrznych regulacji PWPW S.A. zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane są wówczas pozyskiwane i jak może chronić swoją prywatność.

 

Administratorem danych użytkowników odwiedzających stronę internetową pwpw.pl jest PWPW S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000062594, NIP 525-000-10-90, REGON 011836796.

 

Korzystając z serwisu www pwpw.pl, użytkownik akceptuje zasady Polityki  Prywatności.

 

Gromadzone dane są przesyłane na dwa sposoby: są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika w formularzu kontaktowym oraz podczas korzystania z serwisu wyłącznie do celów administrowania serwisem. Serwery automatycznie zapisują dane, takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy odwiedzany przez użytkownika do jego urządzenia (komputer, smartfon itp.). Korzystamy z cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu www.pwpw.pl oraz aby tworzyć jego anonimowe statystyki.

 

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub smartfonie użytkownika. Może on także zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować je. Wystarczy, że wybierze w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Należy pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 

Serwis używa: 

- cookies na oznaczenie, że wypełniony został formularz na stronie,
- cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu CMS, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
- cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowania użytkownika do panelu strony,
- cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność).

 

Dodatkowo serwis www.pwpw.pl gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa na podstawie tzw. plików cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

 

Gdy użytkownik kontaktuje się z PWPW S.A. za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail itp., przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

 

Dane osobowe (adres e-mail) zbierane przez formularz kontaktowy służą wyłącznie do celów kontaktowych.

 

PWPW S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis www.pwpw.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również kontroluje swoje metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

 

Serwis PWPW S.A. zawiera odnośniki do innych stron www. PWPW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www. PWPW S.A. PWPW S.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

Później Zgadzam się
Później Zgadzam się