RSS| BIP| PL| EN| RU|
Produkty i usługi
Wybierz stronę
Produkty i usługi O PWPW Nowe technologie Informacje i ogłoszenia Kontakt Newsletter top
Rodzaje dokumentów

Rodzaje dokumentów 

Wytwórnia dostarcza wszystkim uprawnionym urzędom w Polsce: prawa jazdy i komplety dokumentów wymaganych przy czasowych i stałych rejestracjach pojazdów.

Prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem, zawierającym dane osoby uprawnionej i posiadane przez nią uprawnienia. Na mocy umowy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w PWPW S.A. produkowane i centralnie personalizowane są prawa jazdy. Prawa jazdy, wydawane od roku 1999 wykonywane były w technologii wykorzystujące laminowany rdzeń papierowy. Zostały one zaprojektowanie zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie praw jazdy z 1997 roku.
W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 roku, wprowadzono kolejny wzór blankietu prawa jazdy. W dokumencie tym zaimplementowano nowe zabezpieczenia, nie zmieniając jednak technologii produkcji.
Od 19 stycznia 2013 roku PWPW S.A. rozpoczęła produkcję nowego wzoru dokumentu prawa jazdy. Związane jest to z wprowadzeniem dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2011/94/UE.

Nowe prawo jazdy wykonane jest z wielowarstwowego poliwęglanu i zawiera nowoczesne zabezpieczenia przed fałszowaniem. Szczególnie ważną innowacją jest opracowana i opatentowana przez PWPW S.A. technologia wykonania dokumentu z kolorowym zdjęciem posiadacza (PCP – Polycarbonate Colour Personalisation).
Czas produkcji dokumentu wraz z dostarczeniem go do odpowiedniego urzędu wynosi siedem dni roboczych.
Pod adresem www.kierowca.pwpw.pl można znaleźć informację o statusie (stanie produkcyjnym) prawa jazdy.

Pozwolenie czasowe

Jest dokumentem potwierdzającym tymczasowe dopuszczenie do ruchu pojazdu, poprzedza wydanie dowodu rejestracyjnego. Wydawane jest dla każdego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy. W dokumencie zawarte są dane techniczne pojazdu oraz dane jego właściciela.

Dowód rejestracyjny

Jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu, zawierającym jego dane techniczne oraz dane personalne jego właściciela.
Wydawany od 1 października 2004 roku dowód rejestracyjny odpowiada wymogom znowelizowanej dyrektywy Rady UE 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 roku w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.
Nowy dowód jest drukowany i centralnie personalizowany na terenie PWPW S.A., co zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa produkcji dokumentu. Pozwala na wyeliminowanie kradzieży czystych blankietów dokumentu i ich fałszowanie.

Wydrukuj stronę Wersja do druku Strony:  1 | 2 | 3 |