Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
home
Postępowanie zakupowe na świadczenie wsparcia dla LICENCJI VMware
 (03-08-2017)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza postępowanie zakupowe na świadczenie 36-cio miesięcznego wsparcia dla licencji VMware wyspecyfikowanych w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu postępowania jest dostępny w  Plikach do pobrania.

Oferty należy składać na adres email: w.oskierko@pwpw.pl w terminie do dnia 11.08.2017r. do godz. 11.00

Decyduje data odebrania oferty na serwerze PWPW S.A.

Miejscem wykonania zamówienia jest PWPW S.A., Warszawa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny tzn. zatwierdzenia lub odrzucenia przedstawionych ofert pod względem technicznym lub formalnym. Firmy, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem technicznym i formalnym wezmą udział w dalszym etapie postępowania.

Przedmiotowa sprawa nie wymaga wnoszenia wadium.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl