Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
home
Postępowanie zamówieniowe na zakup narzędzia SIEM wraz ze wsparciem i subskrypcją
 (12-09-2017)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza postępowanie na zakup narzędzia SIEM wraz ze wsparciem i subskrypcją.

 

Szczegółowe wymagania PWPW S.A., kryteria wyboru dostawcy oraz zakres zakupu i konfigurację sprzętu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna w  Plikach do pobrania.

ZAKODOWANE oferty należy przesłać elektronicznie do dnia 25.09.2017 r. na adres e-mail: w.kowalczyk@pwpw.pl z dopiskiem:

"Postępowanie zamówieniowe nr 2222/NZ/17/wkow, zakup narzędzia SIEM wraz ze wsparciem i subskrypcją.". Hasło do zakodowanego pliku należy wysłać w terminie do 25.09.2017 r. na adres   e-mail: sekretarzzo@pwpw.pl.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie możliwie najkrótszym, ale nie dłuższym niż do dnia 30.11.2017 r. Miejscem wykonania zamówienia jest PWPW S.A., Warszawa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny tzn. zatwierdzenia lub odrzucenia przedstawionych ofert pod względem technicznym. Firmy, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem technicznym i formalnym wezmą udział w negocjacjach. Przedmiotowa sprawa nie wymaga wnoszenia wadium.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie  bez podania przyczyn.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl