Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
home
Postępowanie na wybór wykonawcy montażu rolet okiennych wewnętrznych elektrycznych w obszarze papierni
 (10-08-2017)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza postępowanie na wybór wykonawcy montażu rolet okiennych wewnętrznych elektrycznych w obszarze papierni w trybie „negocjacje z ogłoszeniem”.

 

Szczegółowe wymagania PWPW S.A. oraz kryteria oceny ofert zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje można uzyskać od koordynatora zadania, Tomasza Rutkowskiego, adres e-mail: t.rutkowski@pwpw.pl

Oferty można składać w siedzibie PWPW S.A. w Warszawie (Biuro Przepustek od ulicy Wójtowskiej) lub przesłać pocztą na ww. adres w terminie do godziny 17.00 w dniu 25.08.2017r.
Decyduje data otrzymania oferty przez PWPW S.A.
Osoby zainteresowane zapoznaniem się z miejscem prac powinny przesłać na w/w adres e-mail swoje dane osobowe (imię, nazwisko) oraz nr dokumentu tożsamości. Przedmiotowe zgłoszenie należy przesłać zgodnie z SIWZ do godziny 13.00 dnia 16.08.2017r.

Wymagany termin ważności oferty 180 dni.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zmianami).

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl